Hz Aişe Duası ve Anlamı

Hz Aişe Duası ve Anlamı

Hz Ayşenin duası birçoğumuzun yoluna ışık olacak niteliktedir. Hz Aişe annemizin duasını arapça olmakla beraber okunuşunu ve Türkçe anlamınada yer verdik. Hz Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bir çok dua öğrenmiştir. Bugün Hz Aişe annemizin öğrenmiş olduğu önemli dualardan bir tanesini sizler için derledik.

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) mübârek zevcelerinden. İsmi Aişe binti Ebû Bekir’dir. Yani Ebû Bekir ( radıyallahü anh )’ın kızıdır. Hz. Âişe, fesahat ve belâgatıyla da ünlü bir hatip olduğu için, konuşması insanlara çok tesir ederdi.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Hazret-i Âişe’ye hitaben şöyle buyurmuşlardır: Bütün duaların mânalarını toplayan cümleler ile şöyle dua et:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allâhümme inni es’elüke mine’l-hayri küllihî aacilihl ve âcilihi ma alimtü minhü mâ lem a’lem ve e’ûzü bike mineşşerri küllihi aacilihi ve âcilihi mâ alimtü minhü ve mâ lem a’lem ve es’elükel-cennele ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ve amelin ve eûzü bike mine’n-nâri ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ve amelin ve es’elüke mine’l-hayri ma seeleke abdüke ve resûlüke Muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme ve este’izü bike mimme’s-teâzeke minhü abdüke ve resûlüke. Muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme ve es’elüke mâ kadayte li min emrin en tec’ale âkıbetehû reşeden birahmetike yâ erhame’r-rahimîn. (İbn Mâce, Hâkim).

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım! Şimdi ve ilerde, bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, şimdi ve gelecekte, bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden sana sığınırım. Allah’ım! Cenneti ve cennete götürecek olan söz ve işleri senden ister, cehennem ve cehenneme götürecek olan her söz ve hareketten sana sığınırım. Allah’ım! Kulun ve Resû-lün Muhammed (s.a.v.)’in senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister ve sana sığınıp iltica ettiği her şeyden ben de sana sığınırım. Allah’ım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.»

Etiketler:

Yorum Yaz