Salatı Ümmiye Salavatı Duası ve Anlamı

Salatı Ümmiye Salavatı Duası ve Anlamı

Salat-ı Ümmiyye’de “ümmi nebi” övgüsü vardır, çünkü ümmi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam’ın güzel isimlerindendir. Ümmi, sözlükte “kitabi bilgilerle zihni doldurulmamış, -anneden doğduğu safiyette- doğal hâli üzere kalmış, okuyup yazarak tahsil görmemiş kimse” diye geçmektedir. Allah Teala, “ümmi peygamber” buyurarak Efendimiz’in şerefini ortaya koymuştur. Ümmi, tahkir sıfatı değil, bilakis takdis ve takdirdir. Şandır, övgüdür, bir de Efendimiz’in mucizelerindendir. O’na ilim aktaran beşer olmamıştır, ölümlüden ilim aldığı da görülmemiştir.

Hiç ilim tahsil etmeden Kur’an-ı Kerim’i getirmesi, Efendimiz’in ondaki ilimleri başka kaynakları inceleyerek elde ettiği yönündeki töhmetleri boşa çıkarmıştır. Efendimiz’in ashabına aktardığı bilgiler ne akıl ne tecrübe ne de duyu menşelidir, kendisinden veya çaba harcayarak öğrenmesinden, çalışmasından ve tasarrufundan da değildir.

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina yi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

TÜRKÇE ANLAMI
Yâ Rabbi, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) rahmet eyle. O’nun ehli beyt ve ashabma da selâm olsun.»

Hazret-i Âişe validemizin Peygamber Efendimiz’den rivayetine göre şu aşağıda yazdığımız salevât-ı şerifeyi bir kimse yatarken okursa, o kimseye bütün peygamberler şefaat edeceklerdir:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allâhüntme sallî alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve İsâ ve mâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürseline salevâtu’l-lâhi ve seiâmülıû aleyhim ecma’în.

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) rahmet eyle. Allah’ın rahmet ve selâmı Âdem, Nûh, İbrahim, Mûsâ ve îsâ peygamberler (aleyhimü’s-selâm) ile bunların aralarında geçen ııebî ve resullerin hepsine olsun.»

Etiketler:

Yorum Yaz