Mevlana Alem İle İlgili Sözleri

Mevlana Alem İle İlgili Sözleri

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Cevherlerin usta ellerde yetişmesi, değerinin ortaya çıkması için belirli bir zamanın geçmesi lazımdır. Sürekli doğum sancısı çekenlerin dillerinden inci, mercanlar dökülür. Mevlânâ Celaleddin, “hamdım, piştim, yandım elhamdülillah!” derken en güzel iksiri ve insan-ı kâmilin yolunu göstermiştir. Bu nedenle Mevlana’dan abdest sözlerini hazırladık.

Büyük ve alimler’den Mevlana Celaleddin Rumi sözleri ve nasihatları ile hayatınıza yön verecek altın değerinde sözleri derledik. İnsan için faydalı olan bilgi, bilgilerin en üstünüdür, en güzel rehberdir. Bu çalışmamdaki amaç, toplumda ortaya çıkan bozulmanın durulması adına, ‘bir damla’ olabilmektir.

Konya’da yaşamış ünlü düşünür ve şair Mevlana Celaleddin Rumi’dir. Muhammed Celâleddîn-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlana 30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273), 13. yüzyılda yaşamış büyük tasavvuf alimlerindendir. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında vefat etti. Öldüğü geceye düğün gecesi anlamına gelen şeb-i arus dendi. Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri Konya’dadır. Mevlana türbesi aynı zamanda müze olarak halkın ziyaretine açıktır.

MEVLANA ALEM SÖZLERİ

Âlem: Kâinat, bütün yaratılmış mahlCıklar. Tasavvufta, Allah’tan başka her şeye alem denir. Âleme, âlem denilmesin sebebi, onunla Allah’ın isimler ve sıfadar bakımından bilinmesidir. Çünkü ‘alem ’ kelimesi bilmek’ mastarından türemiştir. Tasavvufta çok çeşidi alem kavranılan ve tarifleri vardır. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

O ağacın üstünde oldukça, pis bir dikenlik, kızgın akreplerle, yılanlarla dopdolu bir yer görünür. Fakat ağaçtan inersen derhal alemi gül yüzlü dilberlerle, dadılarla, taylarla dolu görürsün. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Aman ya Rabbi! Her an yokluk aleminden varlık âlemine katar katar yüz binlerce kervan gelip durmakta! (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Akıl gizlidir, alem aşikâr. Biz orada dalga veya ıslaklıktan ibaretiz. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Şu aleme dikkatli bakarsan görürsün ki, baştan başa savaştan ibarettir. Zerre zerre ile adeta dinin kafirlerle savaşması gibi savaşır durur. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Alem O’nunla kaimdir ve O’nsuz olan hiçbir şey yoktur. O’nun rızası, rahmeti, bereketi ve tecellisi olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Dünya pazarının sermayesi altındır. Öte alemin sermayesi ise; aşk ve daim nemli iki göz. Gönlüm bağdır, gözüm bulut. Bulut ağladı mı bağ yeşerir. Mum gibi yaş dök ki gönül evin aydınlansın. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Sen, değerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin. Ama ne yapayım ki kendi değerini blmiyorsun. Kendini ucuza satma, çünkü değerin yüksektir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

İki alem vardır: İlki varlık alemi ikincisi manâ alemi.
Varlık alemi gündüz gibidir olanı biteni açıkça görürsün kendini kolayca ele verir.
Manâ alemi ise gece gibidir onu bulmak için mutlaka gönül ışığını yakman gerekir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Etiketler:

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. caner dedi ki:

    çok güzel beğendim anlatım usulu güzel bir konu

Yorum Yaz