Rebiulahir Ayından Sonra Hangi Ay Gelir

Rebiulahir Ayından Sonra Hangi Ay Gelir

Hicri takvim ayları ve günleri birçoğumuzun takip ettiği takvimdir. Bu nedenle çoğumuzun genellikle, Rebiülahir ayı ne zaman başlıyor? veya Rebiulahir ayı ne zaman bitiyor? gibi sorularla olmakla beraber Rebiulahir ayı sonraki ay ve günlerini merak ediyoruz. İşte Rebiulahir ayından sonraki ay nedir? Bütün detayları…

Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlendiği için kamerî (ay) veya hicrî adı verilmiştir. Hicri takvim, Mekke’den Medine’ye hicret edilen yılı başlangıç kabul eden ve ay takvimi esasına dayalı bir takvim sistemidir. Hicri takvimde 12 ay bulunur. Bunlardan 3’ü üç aylar, dördü haram aylardır.

Hicri takviminin bir ayı olan Rebiulevvel Ayından Sonraki ayı aşağıda verdiğimiz tablodan kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca günlerini’de hazırlamış olduğumuz “Hicri Takvim Olarak Hangi Ay ve Günüdür diğer sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Bir Sonra ki Ay Cemaziyelevvel Ayı Olacaktır.
Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemaziyelevvel ayının kelime kökü Arapça’dır. Büyük tövbe ayı olarak bilinen bu ayın kelime anlamı ise “Geçmiş”tir. Hatta Türkçe’mizde “cemaziyelevvelini bilmek” şeklinde atasözü bile vardır. Cemaziyelevvel ayı ile ilgili yapılmasının iyi olduğu birtakım dualar ve ibadetler vardır.

İslâm tarihinde cemâziyelevvel ve ce­mâziyelâhir ayları içinde birçok hadise cereyan etmiştir. Meselâ Hz. Ali cemâziyeievvelin sekizinde doğmuş, Cemel Vak’ası bu ayın on beşinde olmuştur. Hz. Ömer cemâziyelâhirin altısında halife ol­muş, Ca’fer es-Sâdık bu ayın altısında, Hz. Fâtıma ise yirmisinde dünyaya gel­mişlerdir. Araplar arasında cemâziyelâhirde pek çok olayın vuku bulduğunu ifade eden şöyle bir söz vardır: “Hayret verici pek çok olay cumâdâ ile receb ara­sında meydana gelir”.

HİCRİ TAKVİM AYLARIN ADLARI
AYLARIN İSMİKELİME ANLAMIKAÇINCI AY
1MuharremHaram kılınmış.Hicri takvime göre yılın 1. ayıdır.
2SaferSefer, yolculuk.Hicri takvime göre yılın 2. ayıdır.
3Rebiulevvelİlk bahar.Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır.
4RebiulahirSon bahar.Hicri takvime göre yılın 4. ayıdır.
5Cemaziyelevvelİlk çorak toprak.Hicri takvime göre yılın 5. ayıdır.
6CemaziyelahirSon çorak toprak.Hicri takvime göre yılın 6. ayıdır.
7RecepSaygı, onur.Hicri takvime göre yılın 7 ve üç ayların başlangıcıdır.
8ŞabanDağılmış, yayılmış.Hicri takvime göre yılın 8. ayıdır.
9RamazanYanma, sıcak olma.Kameri yılın 9. ayıdır.
10ŞevvalYükselmiş.Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır.
11ZilkadeBarışa sahiplik eden.Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır.
12ZilhicceHacca sahiplik eden.Hicri takvime göre yılın 12. ayıdır.

Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslâm âleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hicri 1437. yılının başlangıcıdır. Tarihsel açıdan Hicri ay başlangıçlarının hesaplanmasında bir hadis dolayısıyla rüyet-i hilal ölçütü uygulanmaktadır. Rüyet-i hilal ölçütü, Hicri ayların başlayabilmesi için ayın hilal şeklini aldığının gözle görülebilir olmasını gerekli kılmaktadır.
Mesela Hicri takvimde Ramazan Ayı miladiye göre her sene on bir gün daha erken geldiği için her mevsimi tek tek gezmektedir.Böylece bütün Müslümanlar ömürleri boyunca hep aynı ayda değil yılın her ayında her mevsiminde oruç tutmuş olurlar.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşındayken Medîne’ye hicret etti.Bir hafta yolculuk yapıp mîlâdî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel’in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cumâ günü Medîne’ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yâni hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu.

Etiketler:

Yorum Yaz