Kur’anı Kerim’de Habil ve Kabil ile ilgili Ayetler

Kur’anı Kerim’de Habil ve Kabil ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Habil ve Kabil kıssaları kuranda nasıl geçiyor? Kuranda Habil ve Kabil ile ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Habil ve Kabille ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Habil ve Kabili anlatan ayetler nelerdir? Kurani Kerimde Habil ve Kabil hakkında neler söylüyor?

Maide Suresi, 27. ayet okunuşu : Vetlu aleyhim nebeebney âdeme bil hakkı iz karrabâ kurbânen fe tukubbile min ehadihimâ ve lem yutekabbel minel âhar(âhari) kâle le aktulenneke, kâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttekîn(muttekîne).

Maide Suresi, 27. ayet: Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah’a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: “Seni mutlaka öldüreceğim.” (Öbürü de:) “Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder.”

Maide Suresi, 28. ayet okunuşu : Lein besadte ileyye yedeke li taktulenî mâ ene bi bâsitın yediye ileyke li aktuleke, innî ehâfullâhe rabbel âlemîn(âlemîne).

Maide Suresi, 28. ayet: “Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”

Maide Suresi, 29. ayet okunuşu : İnnî urîdu en tebûe bi ismî ve ismike fe tekûne min ashâbin nâr(nâri), ve zâlike cezâûz zâlimîn(zâlimîne).

Maide Suresi, 29. ayet: “Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur.”

Maide Suresi, 30. ayet okunuşu : Fe tavveat lehu nefsuhu katle ahîhi fe katelehu fe asbaha minel hâsirîn(hâsirîne).

Maide Suresi, 30. ayet: Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu.

Etiketler:

Yorum Yaz