Kur’anı Kerim’de Helal Rızık ile ilgili Ayetler

Kur’anı Kerim’de Helal Rızık ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Helal Rızık kuranda nasıl geçiyor? Helal rızık ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Helal rızkı anlatan ayetler nelerdir? Kuranda Helal rızıkla ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Kurani Kerimde helal rızık hakkında neler söylüyor?

Bakara Suresi, 168. ayet okunuşu : Yâ eyyuhen nâsu kulû mimmâ fîl ardı halâlen tayyiben, ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).

Bakara Suresi, 168. ayet: Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Maide Suresi, 88. ayet okunuşu : Ve kulû mimmâ razakakumullâhu halâlen tayyiben vettekûllâhellezî entum bihî mu’minûn(mu’minûne).

Maide Suresi, 88. ayet: Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisi’ne inanmakta olduğunuz Allah’tan korkup-sakının.

Enfal Suresi, 69. ayet okunuşu : Fe kulû mimmâ ğanimtum halâlen tayyiben vettekullâh(vettekullâhe), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Enfal Suresi, 69. ayet: Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”

Nahl Suresi, 114. ayet okunuşu : Fe kulû mimmâ razakakumullâhu halâlen tayyiben veşkurû ni’metallâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn(ta’budûne).

Nahl Suresi, 114. ayet: Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O’na kulluk ediyorsanız Allah’ın nimetine şükredin.

Etiketler:

Yorum Yaz