Kur’anı Kerim’de Huşu ile ilgili Ayetler

Kur’anı Kerim’de Huşu ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Huşu kuranda nasıl geçiyor? Kuranda huşu ile ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Huşuyla ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Huşuyu anlatan ayetler nelerdir? Kurani Kerimde huşu hakkında neler söylüyor?

Bakara Suresi, 45. ayet okunuşu : Vesteînû bis sabri ves salât(salâti), ve innehâ le kebîratun illâ alâl hâşiîn(hâşiîne).

Bakara Suresi, 45. ayet: Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır.

İsra Suresi, 106. ayet okunuşu : Ve kur’ânen faraknâhu li takraehu alân nâsi alâ muksin ve nezzelnâhu tenzîlâ(tenzîlen).

İsra Suresi, 106. ayet: Onu bir Kur’an olarak, insanlara dura dura okuman için (bölüm bölüm) ayırdık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik.

İsra Suresi, 107. ayet okunuşu : Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtûl ilme min kablihî izâ yutlâ aleyhim yahırrûne lil ezkâni succedâ(succeden). (SECDE ÂYETİ)

İsra Suresi, 107. ayet: De ki: “İster ona inanın, ister inanmayın: O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler.”

İsra Suresi, 109. ayet okunuşu : Ve yahirrûne lil ezkâni yebkûne ve yezîduhum huşûâ(huşûan).

İsra Suresi, 109. ayet: Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur’an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor.
Fussilet Suresi, 39. ayet okunuşu : Ve min âyâtihî enneke terâl arda hâşiaten fe izâ enzelnâ aleyhâl mâehtezzet ve rabet, innellezî ahyâhâ le muhyîl mevtâ, innehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Fussilet Suresi, 39. ayet: O’nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde (solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru) görmendir. Ama Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, deprenir ve kabarır. Şüphesiz onu dirilten, ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü O, herşeye güç yetirendir.

Etiketler:

Yorum Yaz